Tổng diện tích của dự án : 4.08 hecta

  •  Đất ở: 22.348 m2 (chiếm 54,76%)
  • Đất cây xanh-TDTT: 4.052 m2 (chiếm 9,93%)
  • Đất giao thông vỉa hè: 9.910 m2 (chiếm 24,28%)
  • Đất công trình công cộng: 4.500 m2 (chiếm 11,03%)Gửi yêu cầu tư vấn