Quỹ đất:10.468,239m2

Mật độ xây dựng chiếm: 45%

Chủ đầu tư: N.H.O JSC (Công ty CP Nhà Quốc Gia)

Đơn vị thiết kế: ADU, đơn vị quản lý : Shin Yeong

Đơn vị xây dựng: HanDong


Gửi yêu cầu tư vấn