Với những cơn sốt đất ảo đã khiến giá đất bị thổi phồng lên gấp 3, 4 lần giá trị thật khiến cả người mua ở lẫn nhà đầu tư đều hoang mang dưới đây tintucbds24h.com xin cập nhật giá đất mới nhất trên 1740 tuyến đường đắt đỏ tại TP HCM đảm  chính xác nhất.

 

 Giá thấp nhất   Giá cao nhất   Giá bình quân  Đường Quận
916.903.390 1.153.752.876 1.015.851.044 NGUYEN HUE QUAN 1
718.636.842 1.087.716.356 984.296.242 NGUYEN AN NINH QUAN 1
374.663.158 949.800.000 777.761.843 DONG KHOI QUAN 1
622.648.148 769.073.684 684.591.518 HO HUAN NGHIEP QUAN 1
587.000.000 731.426.794 676.732.273 MAC THI BUOI QUAN 1
516.175.000 759.200.000 667.036.571 THU KHOA HUAN QUAN 1
587.000.000 779.600.000 660.623.744 DONG DU QUAN 1
623.588.889 666.181.481 651.692.946 HAI TRIEU QUAN 1
575.592.896 715.240.741 648.487.070 THI SACH QUAN 1
379.410.390 769.400.000 626.705.051 NGUYEN THIEP QUAN 1
521.266.667 729.600.000 612.871.043 NGO DUC KE QUAN 1
541.138.792 716.004.762 612.780.780 LE THANH TON QUAN 1
329.085.714 693.033.333 521.611.695 LE LOI QUAN 1
474.495.918 563.817.605 497.412.530 LE LAI QUAN 1
431.927.273 535.155.556 483.603.460 TRUONG DINH QUAN 1
373.824.578 666.181.481 468.952.421 HAM NGHI QUAN 1
443.033.333 495.225.000 463.794.608 TON THAT THIEP QUAN 1
353.071.429 788.800.000 463.740.741 LE ANH XUAN QUAN 1
289.461.905 581.734.146 443.003.422 LY TU TRONG QUAN 1
407.192.308 460.369.231 440.935.430 PHAN BOI CHAU QUAN 1
401.076.307 467.791.787 434.434.047 LE QUY DON QUAN 1
298.350.000 476.615.416 417.193.611 ALEXANDRE QUAN 1
340.066.038 524.500.000 414.332.929 NGUYEN TRAI QUAN 1
392.107.407 399.353.086 398.447.376 HUYNH THUC KHANG QUAN 1
346.266.667 451.388.889 395.187.623 HAI BA TRUNG QUAN 1
373.126.708 419.904.607 394.206.050 CHU MANH TRINH QUAN 1
377.327.273 399.500.000 391.648.537 DANG THI NHU QUAN 1
304.085.714 461.742.857 387.389.651 TON THAT DAM QUAN 1
299.044.444 459.476.161 383.525.712 LE THI HONG GAM QUAN 1
362.875.261 414.800.000 383.165.795 LUU VAN LANG QUAN 1
312.933.333 410.538.462 379.837.654 BUI THI XUAN QUAN 1
271.851.282 470.811.111 376.822.323 NAM KY KHOI NGHIA QUAN 1
343.203.141 384.700.000 373.900.628 PHAM HONG THAI QUAN 1
284.876.190 436.371.183 365.029.948 THAI VAN LUNG QUAN 1
355.181.818 355.181.818 355.181.818 PHAN CHU TRINH QUAN 1
315.470.498 492.166.138 354.768.988 TON DUC THANG QUAN 1
322.824.515 434.700.000 348.506.535 HO TUNG MAU QUAN 1
234.700.000 436.432.967 348.194.483 PHAM NGOC THACH QUAN 1
330.204.228 366.656.863 348.123.895 NGO VAN NAM QUAN 1
282.572.340 413.844.444 345.166.716 BUI VIEN QUAN 1
261.117.544 399.353.086 337.582.261 PASTEUR QUAN 1
304.816.975 403.582.407 334.700.093 NGUYEN THAI BINH QUAN 1
208.053.968 367.305.759 332.916.273 PHAM NGOC THACH QUAN 3
163.271.429 497.000.000 330.135.714 CONG TRUONG ME LINH QUAN 1
303.746.505 342.733.333 326.776.629 DO QUANG DAU QUAN 1
292.100.000 324.500.000 312.604.985 NGUYEN VAN TRANG QUAN 1
262.477.778 332.833.333 308.333.971 NGUYEN CONG TRU QUAN 1
257.032.712 337.624.691 305.241.600 TAN THO QUAN TAN BINH
269.422.222 346.023.377 304.679.993 PHO DUC CHINH QUAN 1
215.765.469 324.955.556 298.583.134 NGUYEN KHAC NHU QUAN 1
274.242.857 341.842.857 296.546.476 LE THI RIENG QUAN 1
244.738.095 495.550.000 294.900.476 NGUYEN TRUNG TRUC QUAN 1
253.233.333 313.630.435 292.535.061 LE QUY DON QUAN 3
248.037.771 325.297.835 291.029.155 PHAM NGU LAO QUAN 1
289.123.810 289.123.810 289.123.810 LE MINH XUAN QUAN TAN BINH
270.422.449 324.660.360 287.662.738 PHUNG KHAC KHOAN QUAN 1
221.166.667 312.933.333 284.461.359 TRAN HUNG DAO QUAN 1
267.019.048 304.045.455 282.233.297 NGUYEN SIEU QUAN 1
219.400.000 418.098.077 280.121.362 LE DUAN QUAN 1
234.919.149 332.887.879 278.941.308 CACH MANG THANG TAM QUAN 1
229.600.000 308.229.412 278.040.888 NGUYEN DINH CHIEU QUAN 1
227.418.447 352.665.368 277.003.282 HAI BA TRUNG QUAN 3
235.043.129 374.761.290 276.756.769 THAI BINH QUAN 1
250.815.789 296.868.421 276.167.280 CALMETTE QUAN 1
239.072.019 309.700.000 275.280.703 NGUYEN THI MINH KHAI QUAN 3
254.600.000 290.255.556 275.090.476 TAN XUAN QUAN TAN BINH
236.977.778 314.500.000 273.545.435 VO VAN TAN QUAN 3
272.358.580 272.358.580 272.358.580 NGUYEN GIA THIEU QUAN 3
232.157.143 353.287.879 272.249.178 KY CON QUAN 1
246.175.000 309.700.000 269.306.823 TON THAT TUNG QUAN 1
224.500.000 309.700.000 268.391.116 MAC DINH CHI QUAN 1
251.837.097 278.688.889 267.396.311 SUONG NGUYET ANH QUAN 1
259.287.500 277.791.460 266.323.542 NAM QUOC CANG QUAN 1
229.700.000 300.950.000 265.410.960 TRUONG DINH QUAN 3
222.737.255 312.855.340 264.409.904 NGUYEN THI MINH KHAI QUAN 1
238.388.889 289.300.000 264.304.189 NGUYEN BINH KHIEM QUAN 1
166.366.667 362.505.138 259.734.273 DE THAM QUAN 1
222.936.264 291.980.645 259.034.828 NGUYEN DU QUAN 1
257.377.778 257.377.778 257.377.778 NGUYEN HUU CANH QUAN 1
240.255.556 266.266.667 256.703.704 SU VAN HANH QUAN 5
170.776.471 341.842.857 256.309.664 DOAN CONG BUU QUAN 3
233.568.254 263.528.571 252.791.711 HO XUAN HUONG QUAN 3
223.111.111 274.085.714 248.470.318 NGO GIA TU QUAN 10
207.278.571 284.321.212 248.090.567 NGUYEN TRI PHUONG QUAN 10
208.700.000 272.371.233 247.495.015 CAO THANG QUAN 3
212.772.973 281.900.000 247.181.050 NGUYEN THI NHIEM QUAN 3
224.698.039 280.951.613 245.957.210 DANG TRAN CON QUAN 1
225.998.240 269.800.000 245.187.073 NAM KY KHOI NGHIA QUAN 3
210.038.095 289.800.000 243.457.861 BA HUYEN THANH QUAN QUAN 3
193.033.333 265.696.296 242.592.670 TRAN QUOC TOAN QUAN 3
238.455.914 238.455.914 238.455.914 BA LE CHAN QUAN 3
216.181.481 263.388.889 238.417.937 NGUYEN THIEN THUAT QUAN 3
210.263.910 292.100.000 238.057.211 LE CONG KIEU QUAN 1
237.534.467 237.933.333 237.733.900 NHIEU TAM QUAN 5
216.552.941 270.151.880 237.196.223 NGUYEN VAN GIAI QUAN 1
209.312.195 254.100.000 237.091.590 AN DUONG VUONG QUAN 5
215.711.111 275.251.880 236.567.609 TRINH VAN CAN QUAN 1
213.295.652 265.950.000 233.213.759 YERSIN QUAN 1
228.602.439 236.835.573 232.719.006 LE VAN HUU QUAN 1
180.578.947 277.092.308 231.786.665 DIEN BIEN PHU QUAN 1
206.698.142 268.061.538 231.361.437 TAN TIEN QUAN TAN BINH
207.860.870 247.857.895 230.541.168 NGUYEN DINH CHIEU QUAN 3
205.055.556 261.485.714 229.616.894 LE HONG PHONG QUAN 5
163.271.429 282.841.667 229.520.342 BA HUYEN THANH QUAN QUAN 1
211.914.966 269.400.000 229.497.345 PHAM VIET CHANH QUAN 1
209.776.219 253.133.333 226.808.394 TRAN QUOC THAO QUAN 3
188.528.571 276.800.000 225.743.117 NGUYEN CHI THANH QUAN 5
199.792.308 249.059.259 222.059.541 TRAN QUANG KHAI QUAN 1
179.600.000 243.033.333 221.687.270 NGUYEN CANH CHAN QUAN 1
153.662.791 341.590.950 221.635.793 NGUYEN THAI HOC QUAN 1
189.800.000 258.462.500 221.477.032 NGUYEN THONG QUAN 3
154.600.000 282.630.303 220.117.912 NGUYEN CU TRINH QUAN 1
200.000.000 226.163.636 218.741.660 NGUYEN VAN TROI QUAN 3
211.523.602 223.350.000 217.436.801 TRAN NHAN TON QUAN 5
190.898.901 242.052.941 216.249.949 PHAN KE BINH QUAN 1
183.802.326 244.400.000 216.233.316 TRAN TUAN KHAI QUAN 1
164.300.000 280.750.000 215.896.919 NGUYEN TRAI QUAN 5
190.638.961 229.242.857 213.977.202 LY THAI TO QUAN 3
172.638.735 229.600.000 213.715.715 NGO THOI NHIEM QUAN 3
180.352.174 270.000.000 213.673.526 TRAN CAO VAN QUAN 1
163.528.571 255.858.333 212.771.410 TRAN HUNG DAO QUAN 5
167.140.693 227.649.641 211.946.627 DINH CONG TRANG QUAN 1
170.752.381 257.427.273 211.158.186 TU XUONG QUAN 3
165.950.000 236.178.947 211.134.544 TRAN NHAT DUAT QUAN 1
196.722.222 214.500.000 208.574.074 THUAN KIEU QUAN 5
207.670.175 207.670.175 207.670.175 NGUYEN THIEN THUAT QUAN 10
206.466.667 212.841.667 207.377.381 HAN THUYEN QUAN 1
194.377.419 217.870.175 207.001.465 NGUYEN THI DIEU QUAN 3
172.455.102 235.552.381 203.469.893 03-Thg2 QUAN 10
193.503.704 211.617.058 202.675.089 NGUYEN VAN CU QUAN 5
186.276.965 211.088.515 202.647.485 LY THAI TO QUAN 10
182.107.692 229.600.000 201.681.998 HOANG SA QUAN 1
188.651.337 239.200.000 201.587.718 CHAU VAN LIEM QUAN 5
156.474.830 226.911.828 201.384.593 LY CHINH THANG QUAN 3
124.336.842 241.545.455 200.741.435 SU VAN HANH QUAN 10
192.100.000 215.711.111 199.970.370 PHAN VAN TRUONG QUAN 1
177.300.000 238.944.444 199.440.679 VO THI SAU QUAN 3
173.939.623 224.700.000 199.366.169 NGO QUYEN QUAN 10
182.814.634 230.625.000 198.141.864 NGUYEN VAN THU QUAN 1
182.508.333 218.686.047 197.550.261 BAN CO QUAN 3
118.033.333 276.033.292 197.033.312 TRAN QUOC THAO QUAN 1
174.300.000 214.322.222 196.919.155 LE HONG PHONG QUAN 10
187.825.000 204.600.000 196.786.765 HOA TRA QUAN PHU NHUAN
172.877.311 211.228.571 194.166.079 NGUYEN CHI THANH QUAN 10
174.500.000 206.538.776 193.364.682 NGUYEN VAN CU QUAN 1
150.054.545 255.981.481 192.061.931 NGUYEN PHI KHANH QUAN 1
191.666.667 191.666.667 191.666.667 KHANH HOI QUAN 4
179.600.000 221.033.987 191.568.663 LY THUONG KIET QUAN 10
154.100.000 207.541.176 190.956.512 CONG QUYNH QUAN 1
185.079.452 193.033.333 189.056.392 41 PHUONG 6 QUAN 4
173.844.444 203.071.429 188.676.755 CAO BA NHA QUAN 1
160.850.000 209.700.000 188.618.406 TRAN QUANG DIEU QUAN 3
184.921.951 191.019.512 188.604.324 LY CHINH THANG QUAN 1
158.550.000 215.963.636 187.998.392 NGUYEN HUY TU QUAN 1
187.068.880 187.933.333 187.493.330 41 QUAN 4
176.069.180 198.350.000 187.209.590 THIEN HO DUONG QUAN 10
157.231.579 278.071.429 187.046.066 TRAN DINH XU QUAN 1
160.112.500 227.233.333 186.988.216 TRAN BINH TRONG QUAN 5
148.762.500 210.185.675 186.173.611 HO HAO HON QUAN 1
168.993.939 197.662.963 185.990.004 NGUYEN BIEU QUAN 5
139.322.222 245.550.000 185.976.085 TRAN QUY KHOACH QUAN 1
185.850.216 185.850.216 185.850.216 TRAN HUNG DAO QUAN 3
158.871.709 202.788.406 184.112.504 CO BAC QUAN 1
138.546.154 207.557.143 183.601.958 VINH VIEN QUAN 10
183.350.000 183.563.636 183.492.424 NGUYEN TRUONG TO QUAN 4
168.910.526 195.962.500 182.936.562 THACH THI THANH QUAN 1
171.075.191 190.748.649 182.736.879 LY NAM DE QUAN 11
142.733.333 204.700.000 182.414.829 NGUYEN VAN TROI QUAN PHU NHUAN
145.600.287 237.502.299 182.361.092 SU THIEN CHIEU QUAN 3
176.910.187 187.348.297 182.129.242 ONG BICH KHIEM QUAN 11
150.217.241 208.875.000 182.114.482 CAO THANG QUAN 10
159.159.091 190.642.271 181.469.226 LUONG HUU KHANH QUAN 1
163.271.429 203.214.634 181.353.824 DINH TIEN HOANG QUAN 1
156.431.410 211.742.857 181.287.716 NGUYEN TRI PHUONG QUAN 5
165.549.206 197.787.671 181.281.138 BUI HUU NGHIA QUAN 5
155.242.636 232.075.758 180.432.287 BAN CO QUAN 10
167.258.140 192.681.818 179.969.979 TRAN BINH TRONG QUAN 1
150.753.846 198.098.077 179.471.636 TRAN MINH QUYEN QUAN 10
150.730.952 197.403.030 179.195.095 NGUYEN VAN NGUYEN QUAN 1
130.570.588 213.975.000 177.949.594 HUYNH KHUONG NINH QUAN 1
141.504.762 196.175.000 177.606.611 03-Thg2 QUAN 11
177.007.692 177.007.692 177.007.692 CHIEU ANH CAC QUAN 5
145.440.171 213.458.170 176.985.551 CAO BA QUAT QUAN 1
158.171.429 186.769.697 176.599.174 MINH PHUNG QUAN 11
107.739.921 224.700.000 176.364.256 DINH TIEN HOANG QUAN BINH THANH
158.675.000 210.405.329 176.324.507 RACH BUNG BINH QUAN 3
162.543.478 183.563.636 175.836.620 LE VAN SY QUAN PHU NHUAN
162.000.000 190.017.241 175.731.510 HUNG VUONG QUAN 5
157.377.778 188.750.327 175.224.980 KY DONG QUAN 3
160.740.171 190.114.394 174.851.298 LE NGO CAT QUAN 3
153.782.126 190.463.636 174.836.174 PASTEUR QUAN 3
174.529.064 174.529.064 174.529.064 TRAN QUOC HOAN QUAN TAN BINH
156.466.667 198.566.667 173.797.783 DANG DUNG QUAN 1
138.478.505 201.366.667 173.741.256 NGUYEN TIEU LA QUAN 10
61.567.213 285.565.801 173.566.507 HUYEN TOAI QUAN 11
160.155.556 184.728.205 173.177.137 DUONG KHANH HOI QUAN 4
173.150.000 173.150.000 173.150.000 DOAN NHU HAI QUAN 4
164.718.002 183.550.000 172.790.894 TRAN BINH TRONG QUAN 10
75.017.391 270.460.714 172.739.052 NGO GIA TU QUAN 5
164.700.000 177.300.000 172.726.603 NGUYEN THANH Y QUAN 1
167.100.000 175.433.333 172.655.555 SU VAN HANH QUAN 3
160.775.269 182.260.976 171.668.099 NHAT TAO QUAN 10
130.269.620 205.090.196 171.181.626 LE VAN SY QUAN 3
160.531.707 194.414.815 171.089.539 TRAN CAO VAN QUAN 3
151.366.667 188.700.000 170.999.235 PHAN VAN TRI QUAN 5
158.613.043 185.538.961 170.653.126 DIEN BIEN PHU QUAN 3
135.413.953 191.166.667 170.199.252 DONG NAI QUAN 10
166.807.692 178.012.698 169.999.878 LANH BINH THANG QUAN 11
139.521.505 193.250.000 169.511.039 PHAN XICH LONG QUAN PHU NHUAN
151.028.571 185.281.395 169.450.965 TO HIEN THANH QUAN 10
166.842.920 171.942.920 169.392.920 NGUYEN THUONG HIEN QUAN 10
159.538.095 179.144.444 169.256.898 NGUYEN HIEN QUAN 3
167.906.107 170.116.667 169.011.387 DUONG TU GIANG QUAN 5
149.535.165 175.750.413 168.946.470 TRUONG QUYEN QUAN 3
152.618.293 188.785.714 168.473.016 BACH VAN QUAN 5
141.124.581 195.962.500 168.361.275 HUYNH VAN BANH QUAN 3
153.497.954 185.437.500 168.277.446 CACH MANG THANG TAM QUAN 3
151.366.667 182.144.832 166.974.924 DANG TAT QUAN 1
153.450.000 175.876.471 166.700.981 TAN CHAU QUAN TAN BINH
162.994.574 168.094.574 166.394.574 BEN CHUONG DUONG QUAN 1
123.728.571 205.966.667 164.814.946 TRUONG SA QUAN 1
140.711.111 187.670.297 164.791.163 HOA HAO QUAN 10
164.215.385 164.215.385 164.215.385 NGUYEN VAN TROI QUAN 1
149.683.721 175.678.431 163.800.724 6 QUAN 3
150.352.381 168.377.551 163.551.871 HA TON QUYEN QUAN 11
144.904.082 178.985.714 163.367.778 HO BA KIEN QUAN 10
144.954.545 175.155.556 162.648.451 MAI THI LUU QUAN 1
132.565.854 176.028.571 162.233.281 LE TU TAI QUAN PHU NHUAN
138.208.772 187.653.968 161.558.683 3 QUAN 3
119.078.313 187.653.968 161.125.340 VUON CHUOI QUAN 3
159.500.000 162.500.000 160.125.000 TRAN XUAN HOA QUAN 5
133.856.159 173.398.450 159.857.478 PHAM PHU THU QUAN TAN BINH
148.690.909 179.470.279 159.203.842 BA HAT QUAN 10
156.250.000 162.000.000 159.125.000 HUONG GIANG QUAN 10
147.084.091 168.131.953 158.704.870 HUYNH MAN DAT QUAN 5
147.457.143 173.825.296 158.404.403 TRAN MINH QUYEN QUAN 3
96.466.667 196.175.000 158.252.580 NGUYEN CHI THANH QUAN 11
126.658.824 205.077.778 158.105.423 NGUYEN HUU CAU QUAN 1
137.421.088 189.800.000 157.802.378 PHAM DINH TOAI QUAN 3
141.937.662 174.044.444 157.764.448 PHAN DINH PHUNG QUAN PHU NHUAN
149.200.000 181.164.706 157.380.672 DONG DA QUAN TAN BINH
142.865.306 177.300.000 157.228.753 CU XA DO THANH QUAN 3
128.421.569 172.504.878 157.188.124 HOA CAU QUAN PHU NHUAN
112.533.333 179.763.158 156.966.858 HUYNH VAN BANH QUAN PHU NHUAN
146.266.667 162.876.923 156.447.359 ONG ICH KHIEM QUAN 11
125.838.462 175.580.170 156.236.780 PHAN DANG LUU QUAN PHU NHUAN
144.812.500 167.022.935 156.170.650 KY HOA QUAN 5
135.790.323 180.988.889 156.111.812 NGUYEN DUY DUONG QUAN 5
118.371.429 173.477.551 156.049.280 GIA PHU QUAN 6
125.906.675 191.138.462 155.983.761 LY THUONG KIET QUAN TAN BINH
142.594.737 169.359.091 155.976.914 LE QUOC HUNG QUAN 4
143.796.101 176.028.571 155.775.302 DANG VAN NGU QUAN 3
148.816.393 161.485.714 155.678.242 TRAN DOAN KHANH QUAN 1
152.338.700 157.264.115 154.801.408 NGO NHAN TINH QUAN 6
140.255.556 201.681.132 154.580.322 TRAN KHAC CHAN QUAN 1
153.817.647 153.817.647 153.817.647 TAN THANH QUAN 5
139.600.000 181.575.000 153.524.307 HUNG VUONG QUAN 10
134.700.000 168.371.429 152.802.494 NGUYEN PHUC NGUYEN QUAN 3
152.425.000 152.425.000 152.425.000 TA UYEN QUAN 11
127.300.000 167.471.296 151.838.790 VO THI SAU QUAN 1
120.333.333 179.857.143 151.537.075 CO GIANG QUAN 1
134.778.989 159.600.000 150.677.510 HOANG DU KHUONG QUAN 10
141.626.407 160.155.556 150.468.080 PHAN LIEM QUAN 1
138.133.333 166.518.182 150.352.189 TRAN NHAN TON QUAN 10
125.417.642 196.184.058 150.152.801 DIEN BIEN PHU QUAN 10
149.800.000 149.800.000 149.800.000 THAP MUOI QUAN 6
138.447.619 157.612.698 149.613.212 NGUYEN TAT THANH QUAN 4
146.266.667 155.090.196 149.207.843 TANG BAT HO QUAN 5
137.825.000 157.200.000 149.149.611 HOA HONG QUAN PHU NHUAN
136.462.745 162.789.655 148.935.960 NGUYEN HUU CANH QUAN BINH THANH
116.318.750 173.344.304 148.575.554 THANH THAI QUAN 10
137.477.778 158.104.085 147.679.525 PHO CO DIEU QUAN 11
136.050.000 159.500.000 147.023.810 TRAN THIEN CHANH QUAN 10
141.842.857 151.822.222 146.832.540 HOA PHUONG QUAN PHU NHUAN
113.609.524 190.582.353 145.408.044 PHAM VAN HAI QUAN TAN BINH
131.366.667 162.933.333 145.298.181 HOA SU QUAN PHU NHUAN
107.050.980 182.719.802 144.885.391 TRUONG SA QUAN BINH THANH
139.032.143 149.849.355 144.440.749 NGUYEN TRUNG TRUC QUAN 10
124.700.000 167.626.829 144.268.417 HOANG VAN THU QUAN PHU NHUAN
113.362.500 193.885.714 144.072.080 HONG BANG QUAN 5
122.557.900 152.777.778 143.466.067 BEN VAN DON QUAN 4
129.341.683 160.388.235 143.316.165 TRAN KHANH DU QUAN 1
99.500.000 170.207.246 142.725.634 BACH DANG QUAN BINH THANH
100.728.708 172.457.143 141.789.044 NGUYEN HONG DAO QUAN TAN BINH
100.541.667 167.100.000 141.757.502 BAU CAT QUAN TAN BINH
132.427.273 152.700.000 141.685.838 PHAN TON QUAN 1
124.500.000 191.151.852 141.467.956 NGUYEN SON HA QUAN 3
132.238.095 156.466.667 141.186.395 SO 4 QUAN 3
128.450.000 151.475.000 140.944.444 VU HUY TAN QUAN BINH THANH
121.842.857 174.415.385 140.389.335 NGO QUYEN QUAN 5
130.533.333 152.668.750 140.348.143 HOA DAO QUAN PHU NHUAN
128.962.295 164.700.000 139.735.922 HAN HAI NGUYEN QUAN 11
134.900.000 144.422.222 139.661.111 TRAN QUANG DIEU QUAN PHU NHUAN
123.133.333 162.300.000 139.271.101 TRAN HUY LIEU QUAN PHU NHUAN
108.563.636 161.903.065 139.064.325 TRAN PHU QUAN 5
138.560.331 138.560.331 138.560.331 BAC HAI QUAN 3
129.700.000 144.700.000 138.550.327 TRAN TUAN KHAI QUAN 5
119.930.130 155.912.121 137.126.334 CACH MANG THANG TAM QUAN TAN BINH
101.251.852 165.698.810 137.101.190 VO VAN KIET QUAN 1
125.169.231 143.061.538 136.838.181 TUE TINH QUAN 11
128.987.500 143.662.500 136.816.544 HOA CUC QUAN PHU NHUAN
116.156.250 157.981.818 136.633.189 KINH DUONG VUONG QUAN 6
135.072.637 137.527.273 136.067.651 LY VAN PHUC QUAN 1
122.648.148 150.000.000 135.861.650 UT TICH QUAN TAN BINH
113.866.667 160.214.286 135.830.424 NGUYEN THI TAN QUAN 8
122.526.316 146.212.027 135.822.701 PHUNG VAN CUNG QUAN PHU NHUAN
98.000.000 174.566.667 135.469.081 HOANG HOA THAM QUAN BINH THANH
117.437.838 149.242.857 134.953.276 MY HUNG QUAN 7
117.020.719 152.620.557 134.820.638 TRAN HUY LIEU QUAN 3
102.699.634 166.768.421 134.734.028 VO DUY NINH QUAN BINH THANH
123.355.462 146.712.634 134.601.826 PHAN NGU QUAN 1
119.293.651 148.530.159 134.319.030 LE QUANG DINH QUAN BINH THANH
87.981.452 179.600.000 133.790.726 LE VAN LINH QUAN 4
106.978.632 160.024.675 133.501.654 HUYNH KHUONG AN QUAN 1
123.952.778 139.708.025 133.017.576 DAO DUY TU QUAN 10
122.200.000 140.950.000 133.000.000 HOA HUE QUAN PHU NHUAN
132.848.148 132.848.148 132.848.148 PHU MY HUNG QUAN 7
109.700.000 149.738.889 132.788.787 HOA LAN QUAN PHU NHUAN
117.072.727 142.933.333 132.736.538 TRUONG SA QUAN 3
115.222.619 139.459.864 132.183.312 PHAM HUU CHI QUAN 5
97.300.000 181.228.571 132.011.412 LU GIA QUAN 11
110.814.141 167.100.000 131.943.308 NGUYEN THUONG HIEN QUAN 3
107.207.123 153.833.192 131.342.008 NGUYEN DUY DUONG QUAN 10
123.204.155 136.051.351 131.147.113 PHO CO DIEU QUAN 5
126.015.152 136.215.152 131.139.899 MINH PHUNG QUAN 6
119.561.905 166.181.481 130.934.590 NGHIA THUC QUAN 5
124.380.128 135.426.558 130.732.618 DONG HO QUAN TAN BINH
112.248.980 162.760.413 130.260.731 NGUYEN KIM QUAN 10
129.670.414 131.385.714 130.242.181 VAN KIEP QUAN BINH THANH
108.509.524 146.415.385 129.856.678 TRUONG SA QUAN PHU NHUAN
121.378.947 137.641.176 129.794.814 HOANG HOA THAM QUAN PHU NHUAN
105.325.338 159.287.500 129.184.091 DANG VAN NGU QUAN PHU NHUAN
122.075.132 136.507.229 128.938.475 DO NGOC THANH QUAN 5
121.645.455 135.850.000 128.747.728 MA LO QUAN 1
123.954.386 132.541.176 128.680.035 NGUYEN THI THU MINH QUAN TAN BINH
106.266.667 140.593.651 128.357.451 HO VAN HUE QUAN PHU NHUAN
110.328.877 145.041.176 128.329.429 2 QUAN 3
122.200.000 134.147.693 128.311.923 LUONG NHU HOC QUAN 5
92.543.137 156.466.667 128.143.420 LAC LONG QUAN QUAN 11
113.063.369 140.992.073 127.762.199 VINH KHANH QUAN 4
123.071.429 131.980.952 127.526.190 PHU DINH QUAN 5
116.644.444 139.322.222 127.312.361 TAN VINH QUAN 4
117.811.382 133.766.667 127.181.030 NGUYEN VAN BA QUAN THU DUC
126.922.222 127.200.000 127.061.111 HOA THI QUAN PHU NHUAN
100.991.647 144.075.000 126.334.996 NGUYEN GIAN THANH QUAN 10
123.133.333 129.508.333 126.320.833 TAN PHUOC QUAN TAN BINH
115.537.500 147.584.190 126.314.788 TAN PHUOC QUAN 10
78.688.889 160.143.750 126.216.652 DIEN BIEN PHU QUAN BINH THANH
124.943.902 127.382.927 126.163.414 DAO TAN QUAN 5
115.963.636 140.950.000 125.487.975 CU LAO QUAN PHU NHUAN
89.210.834 152.300.000 125.111.297 NGUYEN THI THAP QUAN 7
105.146.606 143.646.154 125.097.513 BACH DANG QUAN TAN BINH
124.955.556 124.955.556 124.955.556 SO 1 QUAN 3
118.628.571 143.236.585 124.903.577 HOA MAI QUAN PHU NHUAN
106.366.667 140.381.818 124.891.935 NGO THI THU MINH QUAN TAN BINH
103.675.000 153.847.826 124.739.088 HOANG VAN THU QUAN TAN BINH
121.531.125 127.895.238 124.713.182 CAO VAN LAU QUAN 6
118.628.571 130.540.741 124.584.656 HAI THUONG LAN ONG QUAN 5
115.166.188 133.885.714 124.525.951 TAN HUNG QUAN 5
108.873.684 136.066.667 124.133.705 HO BIEU CHANH QUAN PHU NHUAN
109.469.325 139.461.905 124.071.351 NGUYEN CUU VAN QUAN BINH THANH
97.312.613 146.862.162 123.965.540 BUI BANG DOAN QUAN 7
118.617.647 128.911.765 123.764.706 48 QUAN 4
123.720.988 123.720.988 123.720.988 HUYNH KHUONG AN QUAN GO VAP
88.400.000 148.890.909 123.400.429 LE VAN SY QUAN TAN BINH
106.321.622 132.753.153 122.723.395 HUNG PHUOC QUAN 7
118.000.000 129.600.000 122.533.333 NGUYEN HOANG QUAN 2
57.860.870 188.486.538 122.422.487 DUONG BA TRAC QUAN 8
116.568.132 135.850.000 122.386.519 CAO DAT QUAN 5
103.666.667 130.533.333 121.961.111 BAU CAT 4 QUAN TAN BINH
98.133.333 145.693.651 121.913.492 PHAM THAI BUONG QUAN 7
100.672.354 148.324.280 121.871.508 LE BINH QUAN TAN BINH
94.800.000 133.458.024 121.340.197 VO VAN NGAN QUAN THU DUC
78.817.647 150.514.286 121.140.361 CACH MANG THANG TAM QUAN 10
106.451.026 130.154.545 120.984.549 VO VAN KIET QUAN 5
117.100.000 135.850.000 120.882.675 HUYEN QUANG QUAN 1
96.737.037 154.425.175 120.554.301 NGUYEN TRONG TUYEN QUAN TAN BINH
104.391.120 138.323.188 120.460.034 NGUYEN LAM QUAN 10
109.800.000 138.345.833 120.137.275 BA VI QUAN 10
116.166.667 124.283.333 119.846.978 HUYNH TINH CUA QUAN 3
109.015.467 139.083.333 119.659.132 BINH THOI QUAN 11
106.584.127 134.700.000 118.977.587 D1 QUAN BINH THANH
75.433.333 193.033.333 118.720.696 PHU HOA QUAN TAN BINH
99.600.000 139.500.000 118.677.778 HIM LAM KENH TE QUAN 7
107.600.000 139.500.000 118.430.000 HIM LAM QUAN 7
99.500.000 127.528.994 118.033.571 XOM DAT QUAN 11
84.881.967 162.821.053 117.544.948 PHAN VAN HAN QUAN BINH THANH
108.970.629 121.266.667 117.241.636 DAO DUY ANH QUAN PHU NHUAN
114.327.536 118.209.524 116.915.528 NGUYEN CONG TRU QUAN BINH THANH
104.030.769 139.059.459 116.862.565 CUU LONG QUAN 10
77.872.093 155.005.677 116.438.885 AN LOC QUAN GO VAP
110.514.286 122.916.883 116.373.639 HONG LAC QUAN TAN BINH
98.830.769 124.761.290 115.599.383 HOA SUA QUAN PHU NHUAN
91.632.432 137.825.000 115.562.955 NGUYEN THAI BINH QUAN TAN BINH
110.850.000 120.225.000 115.537.500 4 QUAN 4
112.606.977 118.420.930 115.075.834 TAN KHAI QUAN 11
60.786.957 136.841.860 115.003.467 HONG BANG QUAN 6
107.833.333 120.414.286 114.985.816 TAN TRANG QUAN TAN BINH
114.600.000 115.000.000 114.866.667 NGUYEN QUY DUC QUAN 2
108.759.259 123.539.394 114.638.204 NGUYEN VAN LUONG QUAN 6
101.050.000 147.177.778 114.512.886 HOANG DIEU QUAN PHU NHUAN
98.985.714 122.200.000 114.461.905 40 QUAN 4
109.700.000 117.100.000 113.577.317 MIEU NOI QUAN PHU NHUAN
79.230.894 142.864.583 113.429.718 CONG HOA QUAN TAN BINH
99.500.000 127.277.778 113.388.889 THIEN PHUOC QUAN 11
105.000.752 126.366.667 113.233.334 CO BAC QUAN PHU NHUAN
98.608.873 138.237.500 113.127.686 HONG BANG QUAN 11
97.694.737 126.658.065 113.073.555 TRUONG QUOC DUNG QUAN PHU NHUAN
104.600.000 117.300.000 112.847.513 HONG LINH QUAN 10
104.870.652 118.665.979 112.778.877 HUU NGHI QUAN THU DUC
97.907.547 128.688.889 112.698.958 LE DAI HANH QUAN 11
112.394.886 112.394.886 112.394.886 ME LINH QUAN BINH THANH
109.700.000 114.700.000 112.200.000 2 PHUONG TAN HUNG QUAN 7
98.033.333 129.700.000 112.176.026 NGO TAT TO QUAN BINH THANH
104.693.617 124.800.000 112.057.898 NGUYEN VAN MAI QUAN 3
99.030.769 116.611.594 112.049.571 AP BAC QUAN TAN BINH